Nácvik poslušnosti


 Úvodem několik zásad při výcviku psa
    Když dojdeme na cvičiště, nezačínáme ihned po příchodu se psem cvičit a pokud jsme ho právě vypustili z kotce, auta anebo přepravky, necháme jej vyvenčit, proběhnout a trochu zklidnit.
Při výcviku postupujeme vždy od jednoduššího cviku ke složitějšímu a další, popřípadě navazující cvik trénujeme až když pes cvik dobře zvládl. Každá neopravená chyba cviku se později pracně odstraňuje a zbytečně se zdržujeme vlastní nedbalostí z předchozí části nácviku.
Z výcviku neděláme "spartakiádní vystoupení" ale se psem cvičíme jen tak dlouho, dokud ho to baví. U štěnat stačí 10 minut, s přibývajícím věkem a též podle toho, zda psa cvičení baví, můžeme času postupně přidat.
    Dobrá motivace psa je základem úspěchu. I když se cvičení nedaří podle naší představy, snažíme se ovládat a v žádném případě psa netrestat. Chyba je často spíš v psovodovi než v psovi a pokud psa v afektu potrestáme, můžeme za pár vteřin úplně zbourat svoji několikaměsíční práci. Proto je lepší v klidu práci se psem ukončit a popřemýšlet, kde chybu hledat.

Přivolání psa
    Prvním a v životě se psem určitě nejdůležitějším cvikem je přivolání psa a to už jak z praktického hlediska, tak hlavně z hlediska úspěšnosti dalšího výcviku.

Z praktického hlediska proto, že nám umožní přivolat k sobě psa, který je od nás vzdálen a případně ho i upoutat na vodítko. Předejdeme tak mnohým pro psa i nebezpečným střetnutím se zvěří v přírodě, jedoucím autem, "utkáním" s jiným psem apod.
Z hlediska výcviku je spolehlivé a rychlé přivolání naprosto nezbytným cvikem, který se vyskytuje ve většině zkoušek z výkonu a mnohdy je pak zdrojem zbytečné bodové ztráty.

    S učením přivolání začínáme hned po odebrání štěněte od chovatele. Přivolání cvičíme nejdříve v klidném prostředí bez rušivých vlivů, např. na louce, za domem a pod. Když za námi pejsek spolehlivě přichází, můžeme vyzkoušet přivolání i v přítomnosti jiných psů. Vždy používáme povelu "Ke mně". Nezapomeme psa vždy výrazně pochválit, odměnit pamlskem a třeba si s ním i chvilku pohrát. Chválíme jej a odměňujeme po každém příchodu i když ze začátku nepřichází ještě tak rychle, jak bychom si přáli. Až po čase, kdy pejsek na přivolání dobře a rychle reaguje, můžeme pamlsky občas vynechat, ale úplně je ještě neodbouráme. S řádnou pochvalou však nepřestáváme nikdy, ani u dospělého psa.
Pokud pes na zavolání nereaguje, V žádném případě ho nenaháníme ale vždy se otočíme a běžíme směrem od něj. Když je to možné, schováme se mu a on si dá podruhé pozor, aby nás neztratil. Je dobré zkoušet psa přivolat při hře s jinými štěňaty a pokud dojde a vždy ho odměníme a zase ho propustíme hrát dál.
Pokud opakovaně hned po přivolání psa upoutáme na vodítko a nedáme mu možnost dalšího volného pohybu, dopouštíme se dost velké chyby. Pak se nezřídka stává, že pes reaguje na přivolání neochotně, přichází pomalu a mnohdy až po několikátém zavolání anebo nechce přijít vůbec.

Chůze u nohy
    Pes chodí u levé nohy psovoda.
Při učení chůze u nohy vodítko držíme v pravé ruce a snažíme se mít je prověšené - pes nás nesmí táhnout.
Levou rukou při všech cvicích pomáháme psu udělat výkon dobře a přesně, srovnáváme jí psa a taky jí chválíme.
Než vykročíme, posadíme si psa k levé noze, srovnáme jej do správné polohy a vodítko držíme mírně prověšené v pravé ruce. Povelem "K noze" vyjdeme se psem přímým směrem. V začátcích nácviku pes pes táhne dopředu je nutné ho opětovným povelem "k noze" donutit jít u nohy. Pokud na slovní povel nezareaguje, povel opakujeme a po 1-2 vteřinách prudce trhneme vodítkem dozadu a tím psa nasměrujeme zpět k noze.
A tak jako u všech cviků - za dobré provedení psa chválíme a odměníme.

Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda
    Cvik "Sedni" Pes sedí u levé nohy psovoda, oslovíme psa jménem a zavelíme "sedni!" levou rukou popřípadě pomůžeme psovi se sednutím, pravou rukou pak pomáháme psovi vodítkem mírným tahem směrem nahoru. Nebo druhá možnost je, že V pravé ruce držíme pamlsek nad psí hlavou, tímto většinou nenásilně docílíme, že pes si sám sedne. Nesmíme jej nechat pro pamsek skákat, pomůžeme mu přidržením zádi. Po každém zdařeném posazení pochválíme psa a odměníme ho pamlskem i když jsme mu pomohli.

Cvik "Lehni " Pes sedí u levé nohy psovoda, zavelíme "lehni", pravou rukou můžeme psovi pomoci a to buď stáhnutím dolů psa za obojek nebo podtržení předních nohou. Nenásilný způsob a možná i lepší je s použitím pamlsku. Psovi nabídneme v pravé ruce pamlsek a ruku vzdalujeme od jeho tlamy k zemi. Pes si většinou sám z polohy sedni lehne.Po častém opakování a chválení pes cvik brzy zvládá bez jákéhokoliv násilí a tahání k zemi.

Cvik "Vstaň" Pes sedí, nebo leží u nohy psovoda. Oslovíme psa jménem a zavelíme "vstaň". Zpočátku pomůžeme psovi pokrčením pravé nohy a naznačením vykročením, pes nás bude chtít následovat a vstane. Levou rukou jej usměrníme u levé nohy a zůstaneme několik vteřin se psem v této poloze. Psa pochválíme a odměníme pamlskem i když cvik ještě sám neprovede.

Obraty na místě
    Pes sedí u levé nohy, vodítko máme v pravé ruce mírně prověšené. Levou ruku budeme při obratech upravovat psa do správné polohy. Při výcviku psů se používá jeden ze dvou způsobů obratů - německý nebo český.

Německý způsob je s oběhnutím¨- pes při obratu "čelem v zad " obchází zadem a přisedá k levé noze. Při českém způsobu se pes pootočí o 180° z předsednutí přímo k levé noze psovoda.

Obraty na místě i za pochodu je ale nutné provádět vždy stejným stylem.

"vpravo v bok" Pes sedí u levé nohy, zavelíme psovi "k noze", uděláme vpravo v bok a psa si stáhneme za vodítko, levou rukou ho srovnáme a posadíme k noze. Pochválíme a odměníme ho pamlskem i když cvik ze začátku neudělá sám.

"vlevo v bok" Pes sedí u levé nohy, zavelíme "k noze" uděláme vlevo v bok, psa při tom tahem za vodítko nutíme "couvat" a levou rukou upravujeme k dosednutí u levé nohy. Po srovnání psa opět pochválíme a odměníme pamlskem.

"čelem vzad - německý způsob " Pes sedí u levé nohy psovoda, zavelíte " K noze ", otáčíme se směrem do leva o 180 stupňů, vedeme psa těsně kolem pravého boku a za zády k levé noze a přitom si musíme přendat v rukách vodítko. Cvik je ukončen usednutím psa u levé nohy a držíme vodítko opět zpátky v pravé ruce. Psa pochválíme a odměníme pamlskem.

"čelem vzad - český způsob" Pes sedí u levé nohy psovoda, zavelíme " K noze " otáčíme se o 180 stupňů do leva, vodítkem táhneme pozpátku psa a současně mu pomáháme levou rukou při "couvání" po levé straně.Pes se musí v tomto případě otáčet s vámi do leva a po skončení obratu usedá k levé noze. A opět, po dokončení cviku psa pochválíme a odměníme pamlskem.

Jak jednoduché je to ve zkratce napsat, převedení do praxe už je ale pracnější. Ovšem při trpělivém přístupu se výsledky po čase určitě dostaví.