Z historie klubu


  Kynologický klub Kývalka má dlouhou a bohatou tradici a jeho založení se datuje na počátek šedesátých let. Založila jej parta několika nadšenců v obci Zbýšov u Brna. Cvičiště se nacházelo na konci Zbýšova ve čtvrti Anenská.

    Po téměř desetileté činnosti dostal klub od obce Babice u Rosic nabídku na vybudování stálého cvičiště v babické lokalitě bývalého dolu Ferdinand. Podmínkou zřízení cvičiště bylo, aby kynologický klub SVAZARM Babice obec reprezentoval na různých soutěžích a kynologických akcích. Vedení klubu na podmínky obce přistoupilo a pod názvem KK Babice působil klub na tomto cvičišti až do roku 1999.

    V tomto roce bylo cvičiště zabráno policií ČR. Obec Babice chtěla činnost klubu zachovat a nabídla mu pro jeho potřebu málo využívané fotbalové hřiště Sokola Babice. Spolupráce se Sokolem byla oboustranně prospěšná a oběma stranám vyhovovala. Po roce 2001, kdy došlo ke změnám v zastupitelstvu obce,došlo také ke změně názoru na činnost klubu a nové zastupitelstvo klubu pronájem hřiště zrušilo.

    Nastalo obtížné hledání nového pozemku pro založení nového kynologického cvičiště, ovšem bez úspěchu. Nelehkou situaci vyřešila až nabídka pana Ing.Leopolda Jelínka,který umožnil využívat část svého soukromého pozemku v katastru obce Omice-místní část Kývalka pro potřeby klubu.Tímto přechodem se KK Babice usadil v nové lokalitě a změnil tím i svůj název na KK Kývalka.

    Za poměrně dlouhé období činnosti klubu jím prošlo mnoho aktivních členů i příznivců kynologie, pořádaly se různé úspěšné i méně úspěšné akce a také ve vedení klubu se vystřídalo několik více či méně úspěšných kolektivů vedení.    

    Klub však vždycky žil a svoji zájmovou činnost rozvíjel. Na tom, že tomu tak bylo, se podíleli svojí prací pro klub i jednotliví předsedové, kteří se ve vedení postupně vystřídali. Prvním předsedou klubu s názvem „Kynologický klub Babice“ se stala žena, paní Alena Horáková. Po této mimořádně úspěšné ženě byli do funkce předsedy voleni již pouze muži a to v pořadí: Jaromír Janoušek, Jiří Brychta, Jan Budín, Rostislav Kosík, a současný předseda Ing.Libor Kyjovský.