Doplňující informace

    Prostory, které klub využívá ke svým aktivitám se nacházejí v areálu Ing. Leopolda Jelínka a s jeho laskavým svolením je část využívána pro výcvik psů. Celá plocha areálu je zatravněna, celoročně udržována a je možno ji využívat pro kladení stop, vyjma zimního období, kdy bývá pokryta souvislou vrstvou sněhu. Na cca 40 ha přilehlých polí je do vzrůstu vegetace možno též stopy pokládat. V sousedním lesíku je možnost tréninku volného průzkumu terénu pro obranářské speciálky.
Stavební buňky, využívané jako klubovna a sklad pomůcek jsou připojeny k elektrické síti. Zdroj vody není, musí se v nádobách individuálně dopravovat na místo.